Opigno LMS

  • Velkommen til NJFFskolen

    NJFFs digitale opplæringssenter for medlemmer. Er du ikke medlem? Trykk på "bli medlem" i menyen og bli medlem du også

  • NJFFskolen

    For å delta kursene må du være medlem. Bortsett fra NJFF Jr. som er åpent for alle

  • NJFFskolen

    Trykk på login og velg opprett konto. Følg instruksjonene.